NHG weigert om positieve uitspraak tuchtcollege in te brengen in hoger beroep zaak ANBB et al. vs NHG voor hof van Arnhem

4 december 2022

Nadat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg de grond van de IGJ om een boete voor het off-label voorschrijven van HCQ en IVM te baseren op een negatief advies van het NHG naar het rijk der fabelen heeft verwezen (het protocol is nog in ontwikkeling er is immers geen wetenschappelijk bewijs van het vereiste niveau) kan deze uitleg van art 68 van de geneesmiddelenwet formeel niet onthouden worden aan het hof van Arnhem: off-label voorschrijven is toegestaan indien een protocol in ontwikkeling is mits de arts geinformeerde toestemming heeft verkregen van patiënt en overleg heeft gehad met de apotheker.

https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2022/11/H2022-3808-ann-tuchtzaak-Rob-Elens.pdf

Echter desgevraagd wil het NHG niet meewerken om deze uitspraak van het tuchtcollege formeel in te brengen in de overwegingen van het hof van Arnhem wat op 6 December uitspraak zal doen inzake het hoger beroep van de ANBB et al. vs NHG om ivermectine neutraal te adviseren.

Zie hieronder de reactie van de advocaat van de ANBB et al. richting het NHG.

Geachte confrère,

dank voor uw bericht. Ik zal het standpunt van uw cliënt aan cliënten doorgeven.

Het oordeel van het Tuchtcollege laat weinig ruimte voor discussie, in die zin dat hieraan de redenering kan worden verbonden dat in het kader van de NHG-Standaard COVID-19 geen sprake is van wetenschappelijke consensus gebaseerd op bewijsniveau 1. Het (magere) RCT-bewijs waarop uw cliënt zich baseert is tot op heden vrijwel onveranderd gebleven en verdere onderzoeken worden afgewacht. In lijn hiermee kan derhalve niet worden gesproken over ‘ontwikkelde standaarden en protocollen ex art. 86 lid 1 Gnw’. Dit maakt de keuze van uw cliënt om negatief te adviseren tegen het off-label gebruik van Ivermectine bij de vroegbehandeling van COVID-19 volstrekt onhoudbaar. Op zijn minst zou uw cliënt hierin een neutrale houding – ‘Wij weten het niet’- moeten innemen.

De uitspraak van het Tuchtcollege was uiteraard nog niet bekend ten tijde van het debat ter zitting, reden van het verzoek van cliënten. Met haar huidige opstelling laat uw cliënt helaas zien dat het haar niet gaat om het vooropstellen van het patiëntbelang. Cliënten betreuren dit.

Met vriendelijke groet,

Niels Vanaken
Advocaat

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!