Matige of ernstige klachten

Wat kunt u doen wanneer u matige of ernstige klachten heeft? 

 

 

 

Indien een infectie in het stadium matig / ernstig zit, zoekt u contact met de huisarts (1e lijn) en komt u eventueel terecht in het ziekenhuis (2e lijn).

 DE GELDENDE PROTOCOLLEN IN NEDERLAND

 Voor COVID-19 is er een NHG-protocol dat wordt gebruikt door huisartsen (wat geen positief advies op enige medicamentueze behandeling bevat) en een RIVM-protocol voor ziekenhuizen (wat geen positief advies op enige medicamenteuze behandeling bevat) maar wel verwijst naar de SWAB medicamenteuze behandelopties (die adviseert om medicatie in principe helemaal niet of alleen in een wetenschappelijk klinisch onderzoek in te zetten). 

 TWIJFELT / WEIGERT UW HUISARTS?

 Ondanks de protocollen zijn er wel degelijk diverse medicamenteuze behandelopties die goede resultaten laten zien. Conform de medicijnenwet mag uw huisarts, vanwege prescriptievrijheid en binnen het medisch beroepsgeheim, deze off-label voorschrijven met uw instemming en die van de apotheker. Desondanks kan het zijn dat uw huisarts twijfelt of zelfs weigert hieraan mee te werken. Kom dan eerst zelf in actie en schrijf een brief aan uw huisarts! (vs 5) indien u medicamenteuze behandeling wilt.

 TELECONSULT COVID-19 ARTSENTEAM

 Indien uw huisarts u geen medicamenteuze behandeling wil voorschrijven en u wilt medische hulp dan kunt u dit middels onderstaand formulier kenbaar maken waarna uw hulpvraag zal worden doorgezet naar ons artsenteam.

 

 NB dit formulier ALLEEN gebruiken INDIEN U ZIEK BENT en een bewezen (of zeer sterk vermoeden van) COVID-19 heeft.

  

U mag het formulier ook gebruiken indien U reeds het Ondersteunen schema heeft gebruikt en desondanks zieker bent geworden. 

 

Indien u slechts beginnend ziek bent zal U door de arts eerst worden geadviseerd om het Ondersteunen schema te gaan gebruiken, het formulier invullen heeft dan geen zin.

  

Dit formulier NIET gebruiken indien u reeds bent opgenomen in het ziekenhuis of reeds onder behandeling bent van een specialist ouderengeneeskunde.  

  

Indien u (een deel van) de gevraagde informatie niet online wilt verstrekken kunt u dit uitstellen tot het contact met de arts.

  

Dit formulier leidt tot een email aan het artsenteam waarna deze wordt toegekend aan één van de dienstdoende artsen. Deze arts zal contact met u opnemen voor een tele-consult wat uitgevoerd zal worden volgens de passantenconsultregeling en wat valt onder het medisch beroepsgeheim

 

NB Er zijn kosten verbonden aan uitgebreide informatie per email, het consult, het uitschrijven van een recept en aan het verstrekken van medicijnen door de apotheek.

 Een typisch consult duurt tussen de 10 en 20 minuten inclusief de administratieve afhandeling kost dit 30 tot 60 euro. Indien meer tijd nodig is voor het consult en/of nazorg kan meer in rekening worden gebracht.

 

 

https://hulpvraag.telezorgcovid19.nl/

 

 

 

 

 

 

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!