Nederland heeft een alternatief nodig voor vaccinatie en dat is medicatie. ANBB in brief aan NHG : “pas uw COVID-Ivermectine-richtlijn aan van negatief naar neutraal.”

26 oktober 2021

De ANBB (Algemene Nederlandse BurgerBelangenvereniging) heeft eerder via juridische weg geprobeerd erachter te komen hoe de besluitvorming inzake COVID-19 medicatie is georganiseerd met als doel om Ivermectine POSITIEF geadviseerd te krijgen. Helaas zonder succes want de ANBB werd niet ontvankelijk verklaard echter in een andere rechtzaak werd de ANBB juist wel ontvankelijk verklaard. Een gerechtelijke dwaling dus. Destijds heeft de ANBB aangekondigd het nogmaals op een andere manier aan de rechter te willen voorleggen, dat moment is nu gekomen.

Omdat in de praktijk blijkt dat huisartsen wel WILLEN voorschrijven maar onbekend zijn met de precieze handelswijze van off-label voorschrijven en daardoor bang zijn voor een boete is het eigenlijk al voldoende om de richtlijn om te zetten in een NEUTRAAL advies omdat daarmee de boetedreiging vervalt. Op dat moment kan een huisarts een COVID-19 patient adequaat helpen met medicatie en hoeft niet passief te blijven.

Lees hier de ANBB brief aan het NHG

Het bewijs mbt Ivermectine stapelt zich steeds verder op, wereldwijd zijn er tientallen landen die het succesvol toepassen en ook in Nederland zijn er vanuit de praktijk veel testimonials van patiënten die binnen enkele dagen genezen zijn van COVID-19 mbv Ivermectine (deze zijn terug te lezen op de nieuwspagina: https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/)

Het is daarom ongelooflijk dat het NHG nog steeds haar standpunt handhaaft, zeker nu we zien dat het aantal zieke mensen weer oploopt. In plaats van ziekenhuisopname kan met vroegbehandeling via de huisarts erger worden voorkomen.

De brief bevat een dringend verzoek:

Onder verwijzing naar het bovenstaande, verneem ik graag binnen een termijn van 5 dagen na
heden de expliciete bevestiging van het NHG dat zij niet langer negatief adviseert tegen het offlabel
voorschrijven van Ivermectine bij COVID-19, dat zij zich daarentegen neutraal hierin zal
opstellen en dat zij haar betreffende Standaard dienovereenkomstig zal aanpassen.

En besluit met de aankondiging van een kort geding:

Ontvang ik niet tijdig de verzochte bevestiging van het NHG, dan wel blijft de door cliënt verzochte
respons uit, dan heb ik de instructie van cliënt om zonder verdere aankondiging per direct tot
dagvaarding van het NHG over te gaan. Alsdan zal de voorzieningenrechter via een kort geding
procedure worden verzocht om het NHG te bevelen haar Standaard dienovereenkomstig aan te
passen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!