IGJ behandelt COVID genezende artsen als groep criminelen : er is reeds voor meer dan 30.000 euro aan boetes- en -voornemens opgelegd..

19 juli 2022

Meerdere artsen hebben boetevoornemen ontvangen

Het artsenteam van het NTG (Nederlands Teleartsen Genootschap) heeft op verzoek en onder druk van de IGJ voor ruim 1100 recepten informatie aangeleverd waaronder de medische gegevens en identiteit van de patiënten. Dit heeft geresulteerd in meerdere opgelegde boetes en boetevoornemens. Enkele artsen weigeren de IGJ juridisch te erkennen omdat men steeds puur heeft gehandeld vanuit de eed van Hippocrates en de verklaring van Helsinki terwijl de IGJ deze principes negeert. Andere artsen gaan een juridische zienswijze indienen en tevens vragen om uitstel van betaling. Er zal een crowd funding aktie worden gestart om de boetes te kunnen betalen.

U kunt meehelpen via onderstaande button:

Crowdfunding boetes NTG artsen

Als u uw donatie liever overmaakt dan kan dat op rekeningnummer NL49 INGB 0675 3804 56 ten name van Vereniging Nederlands Teleartsen .

 

Boete verdubbelt bij doorgaan met voorschrijven

Indien artsen na ontvangst van het boetevoornemen nogmaals off-label COVID medicatie voorschrijven zal de volgende boete minstens verdubbelen. Effectief betekent dit dat de artsen geen COVID meer kunnen behandelen. Om die reden zal om een voorlopige voorziening worden gevraagd zodat snel duidelijkheid ontstaat aangezien het komende griepseizoen voor de deur staat.

Proportioneel? IGJ handelt tegen haar eigen beleid!

De artsen vragen zich af : is dit proportioneel? Zijn er mensen overleden (nee) of juist geheel genezen (ja bijna 100%) door de toegepaste medicatie? Gebleken is dat er door de IGJ daar niet eens naar gevraagd is bij de informatie inwinningsronde. Normaal gesproken zouden eerst andere maatregelen (zoals een verbeterplan of verscherpt toezicht) worden getroffen alvorens een boete zou worden opgelegd.

IGJ kent meerdere instrumenten welke ingezet worden afhankelijk van de ernst van een feit. IGJ schrijft op haar website : https://www.igj.nl/publicaties/richtlijnen/2017/04/12/igz-handhavingskader

“De inspectie hanteert het uitgangspunt van het kabinetsstandpunt op de kaderstellende visie op toezicht: zacht waar het kan, hard waar het moet. Dat kan betekenen dat de inspectie ook bij eerste overtreding al naar gelang de ernst van de situatie naar het zwaarste instrument grijpt. Bij de keuze van de maatregel speelt de effectiviteit ervan op korte en op langere termijn een rol. Actieve openbaarmaking is een stimulerende maatregel die ook een corrigerende werking kan hebben.”

Dit roept de vraag op of IGJ niet handelt in opdracht van het ministerie zoals ook uit recente WOB-verzoeken is gebleken.

Gelijkheidsbeginsel?

Verder vragen de artsen zich af of de IGJ het gelijkheidsbeginsel heeft gehanteerd. Voor andere off-label medicatie, zoals quetiapine, is volgens de NHG geen plaats bij de behandeling van slapeloosheid; er is te weinig bewijs voor de effectiviteit, terwijl bijwerkingen veel voorkomen*1. Toch worden tienduizenden voorschriften*2+3, uitgeschreven door duizenden artsen, niet beboet!

*1 NHG standaard M23 juli 2014 https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/slaapproblemen-en-slaapmiddelen#volledige-tekst

*2: PW 26 mei 2021: https://www.pw.nl/nieuws/2021/huisartsen-negeren-richtlijnen-bij-voorschrijven-quetiapine

*3: PW 6 december 2021: https://www.pw.nl/nieuws/2021/quetiapine-vaker-voorgeschreven-bij-slapeloosheid

Zie ook het tv programma mbt oa quetiapine en rustig maken van mensen met dementie ivm personeelstekort: https://www.npostart.nl/pointer/01-05-2022/KN_1728253

IGJ wiens belang wordt gediend !?

 

IGJ heeft het gezondheidsbelang volledig naast zich neergelegd en functioneert slechts als uitvoerende macht van het ministerie van Volksgezondheid: door werkende en veilige vroegmedicatie niet toe te staan is er voor veel mensen geen hoop op volledige genezing wanneer men COVID krijgt (ongeacht of men wel/niet gevaccineerd is).

 

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!