IGJ beboet artsen op verzoek Hugo de Jonge; steun via crowdfunding hartverwarmend!

26 oktober 2022

Inmiddels is duidelijk geworden uit WOB-verzoeken dat de boetes die IGJ, op zijn verzoek, heeft opgelegd aan de artsen volgens minister Hugo de Jonge nog niet ver genoeg gingen!

https://danielvdtuin.substack.com/i/66137591/minister-de-jonge-tuchtzaak-en-disciplinerende-maatregelen

Het totale boetebedrag wat de in totaal 17 artsen opgelegd hebben gekregen beloopt ruim 78.000 euro.

De crowdfunding aktie heeft tm 26 oktober 2022 ruim 51.000 euro opgebracht via in totaal bijna 2000 giften.

Het doet de artsen heel erg goed dat zoveel Nederlanders daadwerkelijk willen helpen deze last te dragen.

Middels dit bericht worden alle donoren hartelijk bedankt voor hun bijdragen. Hartverwarmend!

Overigens worden de donaties naast het betalen van de boete (wat op enig moment in het proces onontkoombaar is) tevens gebruikt voor het dragen van de juridische kosten die gepaard gaan met het vragen van uitstel van betaling, het indienen van bezwaar, het vragen van een voorlopige voorziening, het ter zitting van de bezwaarcommissie verschijnen en het eventueel in hoger beroep gaan. Mochten de boetes worden kwijtgescholden dan zal het vrijgekomen boetebedrag gebruikt worden voor het zoeken van publiciteit om dit onrecht breder bekend te maken.

Hieronder vindt U een verslag van huisarts Jan Vingerhoets die naar de rechter ging om een voorlopige voorziening te vragen:

Ivermectine: redding of kwakzalverij?

Lees hier het persoonlijke blog van Jan Vingerhoets: https://www.blogdoc.nl/de-wet-van-de-medemenselijkheid-1/

De voorlopige voorziening werd afgewezen. Via de site van Blckbx.tv kunt U hiervan een verslag terugzien.

Indien U ook wilt meehelpen dan kan dat via onderstaande button:

Crowdfunding boetes NTG artsen

Als u uw donatie liever overmaakt dan kan dat op rekeningnummer NL49 INGB 0675 3804 56 ten name van Vereniging Nederlands Teleartsen .

 

 

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!