Hoger beroep kort geding ANBB et al. vs NHG is voor 3..6 maanden uitgesteld vanwege ontbreken ‘uitstekende tabbladen’….

6 juni 2022

Is dit slechts bureaucratie? Het lijkt echter meer op het bewust traineren van de voortgang van deze maatschappelijk belangrijke en spoedeisende zaak!

De gevraagde stukken zijn keurig voor de roldatum ingeleverd bij de griffier van het hof in Arnhem.

Edelachtbare Heer, Vrouwe,
Bijgaand (*) treft u met het oog op de roldatum van 17 mei a.s. in tweevoud aan het volledig
procesdossier in eerste en tweede aanleg. Een exemplaar hiervan heb ik heden reeds digitaal (via
Zivver) aan het Hof toegezonden. Meer bepaald betreft het de navolgende stukken:
Stukken
1.
De Memorie van Grieven met bijbehorend productieoverzicht, begeleidende brief en 22 producties
d.d. 22 februari 2022 – de producties bevatten tevens het volledig procesdossier in eerste aanleg;
2.
De betekende hoger beroep dagvaarding d.d. 14 januari 2022;
3.
De Memorie van Antwoord met bijbehorende 6 producties d.d. 29 maart 2022;
4.
Het tussenarrest van het Hof d.d. 3 mei 2022;
5.
De akte overlegging producties d.d. 7 juni 2022 met H12 formulier;
6.
Het H11 formulier t.b.v. de overlegging van het procesdossier.
Graag verzoek ik u deze stukken in behandeling te nemen en mij van de vervolgstappen op de hoogte
te houden, waarvoor dank.

Echter dan wordt onze advocaat benaderd door de griffier:

“Na ontvangst van het dossier is de Griffier gaan klagen over het feit dat de tussenliggende tabbladen niet uitstaken, voor de raadsheren zou het naar eigen zeggen teveel moeite kosten om het dossier door te spitten. In overleg met de Griffie en op mijn verzoek is het procesdossier vervolgens aan ons kantoor retour gezonden, zodat ik de uitstekende tabbladen alsnog kon bijvoegen. Na retour ontvangst van het dossier hebben we de eerdere tabbladen vervangen door uitstekende tabbladen. Alles is in telefonisch overleg gegaan met de Griffie. Nadat het procesdossier voldeed aan de wensen, zijn de Raadsheren nu kennelijk van mening dat ze te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op de zitting. Dit laatste betwist ik sowieso, want ze hadden/hebben nog een week de tijd. Dit moet ruimschoots volstaan.”

De griffier legt uit waarom het ‘onmogelijk’ is om in een week de stukken te lezen die twee weken daarvoor al in hun bezit waren.

Hedenochtend heeft de griffie van het hof vijf ordners ontvangen in uw zaak met bovengenoemd nummer. Dat is natuurlijk al ver buiten de termijn voor indienen stukken. De zitting is daags gepland na de tweede Pinksterdag.
 
De leden van het hof hebben onvoldoende voorbereidingstijd voor de zitting van aanstaande dinsdag, mede ook gezien de omvang van het dossier.
 
De (voorzitter van de) zittingscombinatie heeft dan ook besloten dat de zitting GEEN doorgang vindt.
 
U kunt op de rol van 14 juni 2022 nieuwe verhinderdata doorgeven aan de griffie. In verband met de komende zomerperiode/vakanties kunt u verhinderingen doorgeven over de maanden september, oktober, november van dit jaar.
 
Hoogachtend,
De griffier, namens de voorzitter van de zittingscombinatie

 

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!