Hof van Arnhem : Mondelinge behandeling hoger beroep inzake NHG vs ANBB et al dient op 7 juni 2022

14 mei 2022

Mondelinge behandeling stelt beide partijen kort in staat hun argumenten persoonlijk toe te lichten aan de 3 raadsheren (waarvan 1 rechter). Tot 10 dagen van tevoren kunnen er nog relevante stukken ingediend worden.

De hamvraag is : mag het NHG een [negatief] advies uitspreken indien er geen bewijs is voor een negatieve werking danwel negatieve bijwerking van het geneesmiddel? Indien beide niet bewezen kunnen worden zou het NHG dan niet maximaal een [neutraal] advies mogen uitbrengen of zichzelf juist beter hebben kunnen onthouden van een geneesmiddel-specifiek advies aangezien van (heel) veel middelen ook geen negatieve (bij)werking inzake COVID te bewijzen valt?

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!