Artsen onder zware druk gezet door de inspectie

6 april 2022

De artsen van het ZelfzorgCovid19 team (tegenwoordig verenigd in het NTG – het Nederlands Teleartsen Genootschap) hebben brieven ontvangen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) om zich te verantwoorden omtrent hun handelen inzake het off-label voorschrijven van COVID-19 medicatie.

Na een inval bij twee apothekers hebben de inspecteurs de hand gelegd op meer dan 1000 recepten die off-label zijn voorgeschreven ter behandeling van COVID-19.

Elke arts die hierbij betrokken was heeft inmiddels een brief ontvangen waarin over elk individueel recept vragen gesteld worden rondom het proces van off-label voorschrijven (was er overleg met de apotheek, was er toestemming van de hulpvrager, etc). De antwoorden zijn consequent en helder: natuurlijk was er overleg met de apotheek en uiteraard was er toestemming van de hulpvrager want beide zaken zijn onderdeel van het protocol waarmee de artsen werken. Vooraf wordt door de arts aan de hulpvrager om toestemming gevraagd en de apotheker heeft contact met elke hulpvrager voordat de medicatie wordt verstuurd.

Maar wat werkelijk ontstellend is is dat de IGJ geen enkele vraag stelt over hoe het nu met de hulpvragers gaat.

Zijn deze genezen? Hoe snel verliep het genezingsproces? Waren er bijwerkingen?

Uit onderzoek van de apothekers blijkt dat er geen overlijdens in de thuissituatie zijn geweest.

En verder dat uit de ruim 500 evaluaties in de periode (juni 2021 – maart 2022) 82,9% van de zorgvragers aangeeft snel geheel op te knappen – gemiddeld binnen zes dagen – na aanvang van de kuur. Slechts 5% geeft aan na 4 weken nog restklachten te ervaren en 1/3 daarvan had een LongCovid behandeling nodig. Daarbij meldt een klein deel van 11,3% van de patiënten een mild bijwerkingenprofiel wat bovendien van voorbijgaande aard blijkt.

Ondanks de boetedreiging gaan de artsen van het NTG gewoon verder met hun dienstverlening.

Inmiddels zijn duizenden hulpvragen in behandeling genomen. Het aantal hulpvragen laat ook zien dat er sprake is van een seizoenseffect (start rond week 40 en eindigend rond week 20).

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!