Artsen en apothekers richten nieuwe beroepsgroep op: NTG – Nederlands Teleartsen Genootschap

28 januari 2022

Sinds oktober 2020 zijn er via de website van zelfzorgcovid19.nl maar liefst 3301 hulpvragen binnengekomen welke zijn opgevolgd door een groep van artsen en apothekers.

De artsen hebben een protocol ontwikkeld dat zeer effectief heeft gewerkt voor (vroeg)behandeling van COVID-19: ruim 94% van de nagebelde patienten, die 14 dagen (of minder) ziek waren, gaf aan beter geworden te zijn na de telebehandeling. In slechts 6% van de gevallen werd de situatie niet beter of verslechterde.

 

Dit behandelprotocol wijkt echter af van de richtlijn van het NHG en daarin zag de inspectie IGJ reden om boetes aan te kondigen en in één enkel geval ook daadwerkelijk op te leggen. Leden van de artsengroep, gesteund door de ANBB en patienten en nabestaanden, zijn echter volledig overtuigd van de werking van het protocol en spanden daarom een kort geding aan tegen het NHG wat helaas werd verloren. Momenteel is een hoger beroep in voorbereiding.

De behoefte binnen de artsen- en apothekersgroep ontstond om zich te organiseren en bovendien een geheel nieuwe aanpak voor behandeling van diverse ziektebeelden te lanceren : consulten op afstand door artsen die zich hebben gespecialiseerd op een aantal acute en chronische ziektebeelden welke door de reguliere (eerstelijns)zorg niet of onvoldoende worden herkend/erkend en waar vanuit de NHG protocollen nauwelijk/geen effectieve behandeling voorhanden is.

Dit alles heeft erin geresulteerd dat op 27 Januari 2022 het Nederlands Teleartsen Genootschap – NTG – is opgericht.

Het bestuur, de raad van toezicht en het ledenbestand wordt gevormd door artsen en apothekers maar ook ondersteunende disciplines zoals hulpmiddelen leveranciers en automatiseerders.

Bezoek aub de website

www.NTG.nu

of

www.NederlandsTeleartsenGenootschap.nl

hulpvragen via deze website worden vanaf nu direct ingediend bij het NTG.

zie https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!