ANBB doet aankondiging gerechtelijk traject aan FMS en CIb; gaat de rechter van Dissel straks laten getuigen onder ede?

21 februari 2021

De jurist van de ANBB heeft nog twee brieven geschreven : één aan de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en één aan het Centrum voor Infectiebestrijding (CIb) van het RIVM.

De kernvraag aan de FMS is waarom er slechts 2 Ivermectine onderzoeken voorkomen op de lijst met mogelijke COVID-19 medicamenten terwijl er wereldwijd tientallen Ivermectine studies beschikbaar zijn.

Zie hier de lijst Overzichtstabel van RCT’s naar medicamenteuze behandelingen van COVID-19:

Zie hier de brief aan de FMS: 20210219_FMS

De directeur van het CIb van het RIVM, dhr. J. van Dissel wordt gevraagd welke bijzondere rol het CIb speelt in de totstandkoming van de SWAB Leidraad, een lijst met medicamentueze COVID-19 behandelopties. De SWAB Leidraad is leidend in de totstandkoming van de protocollen voor de Nederlandse huisarten zoals opgesteld door de vakvereniging het NHG.

Per saldo kan het CIb van het RIVM bepalen op welke manier de SWAB haar werk doet omdat de eindredactie in handen is van CIb medewerkers, aanvankelijk was dit, aan het begin van de Corona crises, zelfs dhr. van Dissel in hoogsteigen persoon.

In de brief wordt verder gewezen op de mogelijke rol van het ministerie van VWS.

Gezien uw directiefunctie bij het CIb als subsidieverstrekker van de SWAB en uw functie als (voormalig) redactielid van de Leidraadcommissie van de SWAB, die de Leidraad in het kader van haar adviezen aan het NHG heeft opgesteld, verneemt cliënt graag meer over uw precieze rol in het geheel.

Zo ook verneemt cliënt graag van u in hoeverre het CIb (al dan niet in opdracht van het Ministerie van VWS) specifieke instructies heeft verstrekt aan de SWAB om haar onderzoek naar de werking van Ivermectine bij COVID-19 te voeren op de wijze zoals zij heeft gedaan.

Tenslotte wordt reeds gemeld dat dhr. van Dissel als getuige zal worden opgeroepen in het te starten juridisch traject.

Zie hier de brief aan het CIb van het RIVM: 20210219_CIb

 

Contact

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in en mis de laatste updates niet!